{ "id": "-KOt40uLWV7pPPrEvfKf", "title": "Instructie assistent-scheidsrechters", "background": "content/Background.jpg", "image": "content/1767487.jpg", "duration": "20min", "body": "

Welkom bij de online cursus ‘Instructie assistent-scheidsrechters’.\n

\n

Hier leer je over je rol als assistent-scheidsrechter. Je leert over je contact met de scheidsrechter en hoe je je opstelt ten opzichte van de teams. Je leert over je taken in de wedstrijd en je leert wat weerstand is en hoe daarmee om te gaan.\n

", "chapters": [ { "id": "-KOt4BO0scXBm7HL3naC", "title": "Welkom", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt5iqcvlV7Oyv8DYCq", "title": "Welkom", "type": "info", "image": "content/160423EZ10593.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Dat een wedstrijd in een prettige sfeer en zonder incidenten verloopt, is op de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de spelers. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters spelen daar een dienende maar belangrijke rol in.\n

\n

Ben je als ouder of begeleider wel eens assistent-scheidsrechter bij wedstrijden van je zoon of dochter? In deze online cursus vind je informatie en houvast bij het uitoefenen van die belangrijke rol. De cursus bestaat uit vier onderdelen:\n

\n\n

Veel succes en plezier bij het doorlopen van deze cursus.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOt4InAcvRDJbXs0xX7", "title": "De scheidsrechter en jij", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt66ax8yDCKFnxIwk_", "title": "De scheidsrechter en jij", "type": "info", "image": "content/160423EZ20946.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als assistent-scheidsrechter draag je samen met de scheidsrechter bij aan een prettig en sportief verloop van de wedstrijd.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij het contact tussen jullie beiden en de afspraken die je samen kunt maken.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt6pHwmtdSwylllBfL", "title": "Vraag", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20951.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je stelt je voor aan de scheidsrechter. Hij geeft je een vlag en wenst je een fijne wedstrijd.\n

Is dat genoeg voor jou?", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja, dat is prima. Ik weet hoe ik moet vlaggen voor uitballen en buitenspel.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee, dat is niet genoeg.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Het is goed als je van tevoren even contact hebt met de scheidsrechter. Sommigen spreken met de assistenten af wat hij van ze verwacht. Anderen doen dat niet. De scheidsrechter is hierin leidend. Als je niet veel ervaring hebt als assistent kan dat lastig zijn. In de volgende schermen leer je in ieder geval welke zaken van belang zijn.", "feedbackincorrect": "Mooi, dan kun je zo het veld op, maar het is goed als je van tevoren even contact hebt. Sommige scheidsrechters spreken met de assistenten af wat hij van ze verwacht. Anderen doen dat niet. In de volgende schermen leer je welke zaken aan de orde moeten komen.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt76rGP7DjSJZApxXl", "title": "Belang van afspraken met scheidsrechter ", "type": "info", "image": "content/160423EZ20920.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Scheidsrechter en assistenten werken als team samen om de wedstrijd volgens de regels en prettig te laten verlopen. Goed contact en duidelijke afspraken helpen daarbij.\n

Als er verschil van mening is tussen de scheidsrechter en een assistent, dan merken de spelers dat en raken ook zij in verwarring. Die verwarring kan tot weerstand leiden bij de spelers, maar ook bij de toeschouwers.

Jij als assistent volgt de scheidsrechter in zijn beslissingen.\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt7sE_O-31IyzSDXXY", "title": "Mogelijke afspraken met scheidsrechter ", "type": "info", "image": "content/160423EZ20949.jpg", "video": "content/Makkelie%202_PowerPoint_Lg.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als er gelegenheid is, maak dan afspraken over:\n

\n\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOt4NgKuZgMBpfESXzg", "title": "Het team en jij", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt82htjHQ13ZQuH8I7", "title": "Het team en jij", "type": "info", "image": "content/160423EZ20964.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als assistent-scheidsrechter ken je vaak de spelers van een van de teams. Partijdigheid ligt dan op de loer. Daar staan we in dit onderdeel bij stil.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt8GebAVbCAJxgS9pc", "title": "Gevoeligheden", "type": "info", "image": "content/1672643.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Vlag je wel of niet wanneer jouw zoon op randje buitenspel scoort? Ben je gevoelig voor de druk vanaf de zijlijn?\n

\n

Die kan groot zijn, vooral bij een thuiswedstrijd.\n

\n

Bovendien is het soms hartstikke lastig om te zien of een bal net binnen of buiten de lijn is en of er wel of geen sprake is van buitenspel\n

\n

Realiseer je dat een sportieve wedstrijd onder onpartijdige leiding, een belangrijke voorwaarde vormt om weerstanden bij spelers en toeschouwers te voorkomen.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt8UIdgb8IBAhDXGkJ", "title": "Arbitraal trio", "type": "info", "image": "content/1767487.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als je de rol van assistent op je neemt, is het zaak partijdigheid af te leggen. Doe dat op het moment dat je de vlag aanneemt.\n

\n

Zet samen met de scheidsrechter en je collega assistent een duidelijk beeld neer. Dat kan bijvoorbeeld door samen met hen en niet met je team het veld op te lopen. Datzelfde kun je doen bij het verlaten van het veld bij de rust en na de wedstrijd.\n

\n

Richt je op een sportief en reglementair juist verloop van de wedstrijd. Niet op de prestaties van je zoon of dochter.\n

\n

Schreeuw dus ook geen aanmoedigingen of aanwijzingen naar de spelers van jouw team.\n

\n

Tijdens de wedstrijd heb je een bij uitstek onpartijdige rol. Vervul die naar behoren.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOt4T3CgQbyuvboS4yW", "title": "De wedstrijd en jij", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt9IUPMiypIWSWyt3A", "title": "Taken van de assistent", "type": "info", "image": "content/160423EZ20964.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als assistent heb je een aantal taken. Zo bewaak je de zijlijn aan de linkerkant van het veld (gezien vanuit het team waarvoor je vlagt). Gaat de bal uit via de zijlijn of de achterlijn, dan geef je aan of het een corner, doeltrap of ingooi is. En, in dat laatste geval, voor wie de ingooi is. Belangrijk is om te weten waar je loopt, namelijk tussen de cornervlag en het midden van het veld.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXukCOBVZwIBiQoRoa5", "title": "Bal in of uit?", "type": "single-choice", "image": "content/1767616.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als assistent moet je dus aangeven wanneer de bal over de lijn is gegaan. Maar wanneer is dat?\n

\n

Bekijk bovenstaande foto. Is de bal hier nog in of uit?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "De bal is in.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "De bal is uit.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Precies! In dit geval is de bal nog in.", "feedbackincorrect": "Onjuist. In dit geval is de bal nog in.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXzcZS-kBieExzQtApb", "title": "Bal in of uit?", "type": "single-choice", "image": "content/1767622.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

En hoe zou je besluiten in dit geval? Is de bal hier nog in of uit?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "De bal is in.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "De bal is uit.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Precies! In dit geval is de bal uit.", "feedbackincorrect": "Onjuist. In dit geval is de bal écht uit.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXzd9jBIeKu1ad-bOvG", "title": "Bal in of uit?", "type": "single-choice", "image": "content/1767625.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De laatste... Hoe besluit je in dit geval? Is de bal hier nog in of uit?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "De bal is in.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "De bal is uit.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Precies! In dit geval is de bal nog in.", "feedbackincorrect": "Onjuist. In dit geval is de bal nog in.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KZaHI2whON5a9o3tsOP", "title": "Bal in of uit?", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Zoals je merkt is het best uitdagend om te bepalen of de bal in of uit is. Wees gerust, oefening baart kunst! Op deze pagina's vind je nog meer voorbeelden om te oefenen:\n

\n

- Spelsituaties
- Oefeningen\n

\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt9rBz4GVU-kWJDbef", "title": "Vlaggen bij een uit-bal", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Een speler van partij A heeft de bal over de zijlijn geschopt.\n

\n

Wat doe je?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ik steek de vlag omhoog en begin daarmee te wapperen ten teken dat de bal uit is.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ik steek de vlag omhoog. Daarbij wijs ik in de richting van het doel van partij A.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ik steek de vlag omhoog. Daarbij wijs ik in de richting van het doel van partij B.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Dat is juist.\nJe wijst altijd in de aanvallende richting van de partij die de inworp mag nemen. ", "feedbackincorrect": "Dat is niet de juiste manier.\nJe moet wijzen in de aanvallende richting van de partij die de inworp mag nemen. ", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtAhhOP7zZRFWzK_qx", "title": "Hoekschop", "type": "info", "image": "content/531518.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Gaat de bal via iemand van de verdedigende partij over de achterlijn, dan is het een hoekschop.\n

\n\n

Gaat de bal via iemand van de aanvallende partij over de achterlijn, dan is het een doeltrap.
\n

\n\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtBN5JqiqLCmhP6_t1", "title": "Vraag Buitenspel", "type": "single-choice", "image": "content/1-buitenspel_ai.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Laten we oefenen met een aantal spelsituaties.\n

Bekijk bovenstaande foto. Is hier sprake van buitenspel?", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Je antwoord is juist. Dit is buitenspel.", "feedbackincorrect": "Je antwoord is niet juist. Er is wel sprake van buitenspel.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXzitOzj9cJ2PDgotdS", "title": "Vraag Buitenspel", "type": "single-choice", "image": "content/2-buitenspel_ai.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Wat denk je van deze situatie? Is hier sprake van buitenspel?
\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Juist, er is in dit geval geen sprake van buitenspel", "feedbackincorrect": "Helaas, er is in dit geval geen sprake van buitenspel", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXzjTOGS6zoSAgL625m", "title": "Vraag buitenspel", "type": "single-choice", "image": "content/8-buitenspel_ai.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

En de laatste, wat zou je in dit geval besluiten? Is hier sprake van buitenspel?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Juist, er is in dit geval geen sprake van buitenspel", "feedbackincorrect": "Helaas, er is in dit geval geen sprake van buitenspel", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtBfdQXRyuLAovEi9u", "title": "Is hier sprake van buitenspel?", "type": "single-choice", "image": "", "video": "content/11%20020%2004%20Buitenspel%20V10%20FINAL-145.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk het filmpje. Is hier sprake van buitenspel?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja, dit is buitenspel.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee, dit is géén buitenspel.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Klopt. Er is in dit geval geen sprake van buitenspel.", "feedbackincorrect": "Helaas, er is in dit geval geen sprake van buitenspel. ", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXv5FM99qe3ioMcOog0", "title": "Is hier sprake van buitenspel?", "type": "single-choice", "image": "", "video": "content/12%20020%2005%20Buitenspel%20V10%20FINAL-148.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk het filmpje. Is hier sprake van buitenspel?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja, dit is buitenspel.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee, dit is géén buitenspel.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Klopt. Er is in dit geval sprake van buitenspel.", "feedbackincorrect": "Helaas, er is in dit geval wél sprake van buitenspel.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXvA_diB5lT0DnVwuXT", "title": "Is hier sprake van buitenspel?", "type": "single-choice", "image": "", "video": "content/JVit-JTwe-prima-geenBS-9394.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja, dit is buitenspel.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee, dit is géén buitenspel.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Klopt. Er is in dit geval geen sprake van buitenspel.", "feedbackincorrect": "Helaas, er is in dit geval geen sprake van buitenspel. ", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KXvBhmKi-J3WMNE0_tW", "title": "Is hier sprake van buitenspel?", "type": "single-choice", "image": "", "video": "content/media16-2856.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk dit laatste filmpje. Is hier sprake van buitenspel?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja, dit is buitenspel.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Nee, dit is géén buitenspel.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Klopt. Er is in dit geval sprake van buitenspel.", "feedbackincorrect": "Helaas, er is in dit geval wél sprake van buitenspel.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtBtkcv3Cj2dBRvfCQ", "title": "Uitzonderingen buitenspel", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Een speler staat nooit buitenspel\n

\n\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtD2rgYCaLjrAwFjQv", "title": "Buitenspel zonder bal?", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Kan een speler ook buitenspel staan als hij de bal niet ontvangt? \n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Nee, dat kan niet", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ja, dat kan wel", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Dat is juist. Het kan als een speler door zijn buitenspelpositie het spel beïnvloedt en voordeel uit die positie trekt, dan staat hij alsnog buitenspel.\n\nDenk hierbij aan het voor de keeper gaan staan, waardoor deze niets kan zien en aan een bal die via een lat of tegenstander bij de in buitenspel staande speler terecht komt.", "feedbackincorrect": "Dat is juist. Het kan als een speler door zijn buitenspelpositie het spel beïnvloedt en voordeel uit die positie trekt, dan staat hij alsnog buitenspel.\n\nDenk hierbij aan het voor de keeper gaan staan, waardoor deze niets kan zien en aan een bal die via een lat of tegenstander bij de in buitenspel staande speler terecht komt.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtDKrMHxaHjo5ihGd4", "title": "Buitenspel voorbeelden", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Buitenspel blijft een spelsituatie die voor veel discussie kan leiden.
Klik hier voor een aantal goede voorbeelden.\n

\n

Wil je verder oefenen met buitenspel? Dat kan!
- Meer spelsituaties
- Meer oefeningen\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtDxABpKKun5W5QQjv", "title": "Buitenspel aangeven", "type": "list", "image": "content/KNIA_04_08_buitenspel_aangeven.png", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Zo geef je buitenspel aan.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOtDxABpKKun5W5QQjv_1", "title": "Buitenspel aan deze zijde van het veld", "image": "content/KNIA_04_08_buitenspel_dezezijde.jpg", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOtDxABpKKun5W5QQjv_2", "title": "Buitenspel in het centrum van het speelveld", "image": "content/KNIA_04_08_buitenspel_centrum.jpg", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOtDxABpKKun5W5QQjv_3", "title": "Buitenspel overzijde van het speelveld", "image": "content/KNIA_04_08_buitenspel_overzijde.jpg", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtEDy8Jwg7qX47045B", "title": "Samenvatting Buitenspelregel", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Een speler staat buitenspel als hij of zij de bal ontvangt van een medespeler, op het moment dat hij zich op de helft van de tegenpartij bevindt en tussen hem en de doellijn van de tegenpartij slechts één – of geen – tegenspeler staat. Dan staat hij buitenspel. Dat wil echter niet zeggen dat hij dan in overtreding is.\n

\n

Er zijn namelijk twee soorten van buitenspel: strafbaar en niet-strafbaar.\n

\n

Niet-strafbaar is een speler die zich in de hiervoor geschetste situatie bevindt en die de bal rechtsreeks van een medespeler ontvangt uit een doeltrap, uit een inworp of uit een hoekschop.\n

\n

Ook staat hij niet-strafbaar buitenspel, indien hij zich achter de medespeler bevindt, op het moment dat deze hem de bal toespeelt.\n

\n

Ook wanneer de speler niet de bal ontvangt, kan hij buitenspel staan. Dat gebeurt als hij door zijn buitenspelpositie het spel beïnvloedt en voordeel uit die positie trekt.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtF4ZtfnvQ-gobdkgn", "title": "De opstandige coach", "type": "single-choice", "image": "content/778766.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je hebt gevlagd voor buitenspel. De coach van de tegenpartij staat vlak bij je. Hij is het er niet mee eens en laat dat overduidelijk blijken.\n

\n

Wat doe je?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ik draai me om en leg uit waarom ik dacht dat het buitenspel was", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ik roep meteen de scheidsrechter bij me om me te beklagen over de coach. Hier heb ik geen zin in", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ik reageer niet, maar concentreer me op mijn taak", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Dat is de beste optie.\nNiet ingaan op de protesten kan rust brengen. In voetbal spelen emoties vaak een belangrijke rol. Je moet mensen even de kans geven om stoom af te blazen. Als het te lang duurt of te heftig is, laat je het de scheidsrechter weten als dat nodig is. Hij zal dan ingrijpen.", "feedbackincorrect": "Uitleggen kan rust brengen, maar het kan ook discussie losmaken. In voetbal spelen emoties vaak een belangrijke rol. Het is goed de coach de kans geven om stoom af te blazen. Maar er zijn grenzen. Als het te lang duurt of te heftig is, laat je het de scheidsrechter weten als dat nodig is. Hij zal dan ingrijpen.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtFIxFveekfoJF4k_8", "title": "Wissel aangeven", "type": "info", "image": "content/KNIA_04_013_wissel_aangeven.png", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

In het lagere amateurvoetbal geeft de trainer vaak aan dat hij wil wisselen: “Hey scheids! Wissel!”. Soms doe jij dat als assistent-scheidsrechter. Dat doe je door de vlag met beide handen boven je hoofd te houden.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOt4XybB6GgwF6SuIgW", "title": "Weerstand", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOtFWtj4kuPRVk0Fxmk", "title": "Weerstand", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Spelers, coaches en publiek zijn het lang niet altijd eens met de beslissingen van een scheidsrechter of assistent-scheidsrechter. Dat laten ze vaak blijken ook. Dat noemen we weerstand. In dit onderdeel staan we stil bij hoe met weerstand om te gaan en – minstens zo belangrijk: hoe weerstand te voorkomen.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtFm6QfMH_QiiSeUlm", "title": "Omgaan met weerstand", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "
\n
“Die bal was niet achter! Hij stond niet buitenspel! De tegenstander raakte de bal als laatste, dus onze ingooi!”


\n
\n

Het zijn alle vormen van weerstand. Weerstand is een uiting van een gevoel van onrechtvaardig behandeld te worden of van frustratie als je je doel – soms letterlijk – niet bereikt.
\n

\n

Een assistent-scheidsrechter zal deze vormen van weerstand van de spelers of publiek regelmatig over zich heen krijgen.\n

\n

Als het zich voordoet is het vaak het beste om je ervoor afsluiten en je op je taak te richten. Bedenk dat mensen die emotioneel zijn, ruimte nodig hebben. Als ze even die ruimte krijgen zonder dat daar meteen op gereageerd wordt, dan zijn ze de emotie kwijt en keert de rust snel terug.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtGTCNh0H8PcFVN6Yd", "title": "Voorkomen van weerstand", "type": "info", "image": "content/1672577.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Om weerstand te voorkomen zijn een aantal factoren van belang:\n

\n\n

En het kan het helpen om - op beperkte schaal - contact te houden met spelers. Als assistent hoef je niet steeds als een strenge, emotieloze schoolmeester langs de lijn te staan. Aan de andere kant is te joviaal kletsen met spelers en toeschouwers ook weer niet de bedoeling.\n

\n

Probeer daar een juist midden in te vinden. En niet te snel te reageren als er een uitbarsting komt van spelers of coaches. In alle gevallen geldt: blijf rustig en ga niet in op provocaties.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtGmdHgcfphaHiZ9hy", "title": "Druk van de zijlijn", "type": "info", "image": "content/1672643.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Ook de druk vanaf de zijlijn kan groot zijn. Vooral bij een thuiswedstrijd. Zeker foute, of ‘minder gelukkige’ beslissingen kunnen weerstand oproepen.\n

\n

Dan is de verleiding groot om in het voordeel van het eigen team te vlaggen. Want – bij jeugd teams is het zo dat je de vader van Jantje wekelijks ziet. En daar wil je geen ruzie mee hebben.\n

\n

Bedenk dat onpartijdigheid en niet toegeven aan sociale druk is als assistent-scheidsrechter een groot goed is.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOtHEJlOSCOSflWs3Lz", "title": "Scheidsrechter negeert jouw signaal", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je vlagt voor buitenspel en bent er helemaal zeker van dat het klopt. De scheidsrechter geeft door middel van een handgebaar aan dat hij jou heeft gezien, maar laat wel doorspelen.\n

\n

Wat doe je?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ik doe mijn vlag naar beneden en ga weer door", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ik blijf staan met mijn vlag in de lucht ten teken dat het toch echt buitenspel was", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Juist. \nDe scheidsrechter is de baas, ook als hij het fout heeft. Hij heeft me gezien, het spel gaat door en ik ga door met mijn taak.", "feedbackincorrect": "Onjuist.\nDe scheidsrechter is de baas, ook als hij/zij het fout heeft. Hij heeft me gezien, het spel gaat door en ik ga door met mijn taak.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOtHR9YMzgjHVNCvqZ4", "title": "Slot", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOtHcDDdfz9wzoZmmTV", "title": "Slot", "type": "info", "image": "content/546285.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Hiermee ben je gekomen aan het eind van de online cursus ‘Instructie assistent scheidsrechters verenigingen’.\n

\n

We hopen dat de informatie je houvast biedt bij het uitoefenen van je rol van assistent scheidsrechter. Wees ervan overtuigd dat jouw inzet bijdraagt aan de sportieve en plezierige sportbeleving van talloze spelers.\n

\n

Hopelijk ben je nog enthousiaster geworden. Er zijn namelijk mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Een instructieavond door een KNVB docent op je eigen verenigingen is dan een mooie mogelijkheid. Wil je hierover meer informatie, neem dan contact op met de KNVB Academie.
\n

\n

Veel succes!\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] } ] }