{ "id": "-KNb8cAd7dYUAk12iOP0", "title": "Mentale weerbaarheid scheidsrechters", "background": "content/Background.jpg", "image": "content/KNVBkantoor.jpg", "duration": "30min", "body": "

In dit eerste onderdeel mag je meteen jouw mening geven over een spelsituatie. We staan stil bij belangrijke begrippen die een rol spelen bij weerstand en je krijgt een overzicht van de onderdelen van de cursus.\n

", "chapters": [ { "id": "-KNb8ogyTntoQG2J0IXW", "title": "Waarom ben je hier", "image": "", "sections": [ { "id": "-KNbG05Zoa6GLxNB5y_Q", "title": "Je rol als scheidsrechter", "type": "info", "image": "content/160423EZ20235.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Samen met de spelers ben je verantwoordelijk voor een sportieve wedstrijd. Als scheidsrechter speel je samen met de assistenten een dienende rol om dat mogelijk te maken.\n

\n

Zo dragen jullie bij aan een sportieve wedstrijd, die volgens de regels, in een prettige sfeer en zonder incidenten verloopt.
\n

\n

Hoe je dat doet, leer je in deze online cursus. We starten met een oefening. In het volgende scherm zie je een video over een belangrijke fase van een wedstrijd.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KNbG05Zoa6GLxNB5y_Q_1", "title": "Je rol als scheidsrechter", "image": "", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KNbI_yeEhZ0DOSBpEWt", "title": "Wat is de bedoeling?", "type": "info", "image": "", "video": "content/RBB-KB%202.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk de video en klik vervolgens op het icoon links, om de gedachten van de scheidsrechter te bekijken.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "Voordeelregel", "story": "

\"Duidelijk een overtreding rand 16. Ik voorzie niet hoe het spel zich verder ontwikkelt, dus ik fluit.\"\n

", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KNbJemJWjywwi8RoPSN", "title": "Wat vind jij?", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20802.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Kun jij je vinden in de beslissing van de scheidsrechter?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja", "correct": false, "feedbackperanswer": "Jij kunt je vinden in de beslissing van de scheidsrechter. Maar wat vinden de spelers? Bekijk dat hierna." }, { "text": "nee", "correct": false, "feedbackperanswer": "Jij kunt je niet vinden in de beslissing van de scheidsrechter. Maar wat vinden de spelers? Bekijk dat hierna." } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "\n", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KNbJs_e7WYGWgE4ivZ5", "title": "Wat de spelers vinden", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Dit is wat de spelers vinden van de beslissing van de scheidsrechter:\n

\n

‘Laat doorspelen, man! Geef voordeel! We krijgen een vette kans. We scoren!’\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFDmd8f5LxFWjrSFdk", "title": "Weerstand", "type": "info", "image": "content/160423EZ20158.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als (assistent-) scheidsrechter wil je een wedstrijd fluiten waar iedereen in ieder geval in sportief opzicht tevreden op terugkijkt.\n

\n

Publiek en spelers willen dat meestal ook, maar op de eerste plaats willen spelers winnen en hun publiek vaak net zo goed.\n

\n

De belangen lopen dus uiteen.\n

Dat wordt duidelijk als er geprotesteerd wordt tegen jouw fluitsignaal. Dat uit zich in boosheid of agressie tegen de beslissingen die je neemt. Kortom: weerstand tegen jou als leider van de wedstrijd.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFE85vRkBdwAlLeE1R", "title": "Goed leiding geven", "type": "info", "image": "content/160423EZ20134_2.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Hoe ga je daar mee om? Wat kun je als scheidsrechter doen als het toepassen van de regels weerstand oproept?\n

\n

Het antwoord is simpel: goed leidinggeven! Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat is dat? En hoe doe je dat dan?\n

\n

Kennis van de spelregels en de juiste toepassing is de basis, maar daar gaat deze cursus niet over. We gaan ervan uit dat je die voldoende kent.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFEq9LYfpCXZ1biYps", "title": "Meer dan regels toepassen", "type": "info", "image": "content/160423EZ20134.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Hier leer je wat je kunt doen om te voorkomen dat er gedoe ontstaat. Weerstand tijdens een wedstrijd komt namelijk niet uit de lucht vallen. Die bouwt zich op.\n

\n

Daarom is het belangrijk dat je goed voorbereid aan de wedstrijd begint en de wedstrijd goed aanvoelt: Is de wedstrijd rustig of onrustig? Zijn er veel overtredingen? Hoe reageren de spelers op jou en op elkaar. Sportief of vijandig?\n

Soms moet je stevig optreden, soms helpt het om een oogje dicht te knijpen. Altijd is contact houden met de spelers van belang.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFG6W7j13yKJNrzxV0", "title": "Kerntaken van de scheidsrechter", "type": "multiple-choice", "image": "content/160423EZ20469.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Goed leiding geven bestaat uit meer dan alleen de regels toepassen. Welke taken passen volgens jou bij de rol van scheidsrechter?
\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Leiding geven", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Spelregels toepassen", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Samenwerken", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Volgen en positie kiezen", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Alle taken zijn van belang en hangen onderling samen. \nLeiding geven is erg belangrijk; je moet duidelijk zijn in je beslissingen en die op de juiste toon met de spelers communiceren. Om goed leiding te geven moet je kennis hebben van de regels en samenwerken met assistenten. Om ze goed toe te passen moet je op de juiste plek staan. ", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "Je antwoord is maar ten dele goed, want alle taken zijn van belang en hangen onderling samen. \nLeiding geven is erg belangrijk; je moet duidelijk zijn in je beslissingen en die op de juiste toon met de spelers communiceren. Om goed leiding te geven moet je kennis hebben van de regels en samenwerken met assistenten. Om ze goed toe te passen moet je op de juiste plek staan.", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KNbHZSd82UqxIAihb2e", "title": "Wat ga je tegenkomen? \t", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOFHX3yQKiBLg3ibqAe", "title": "Uitgangspunten", "type": "list", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

In deze cursus komen een paar punten regelmatig terug.\n

\n

Klik op de onderdelen voor een toelichting.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOFHX3yQKiBLg3ibqAe_1", "title": "Zelfkennis en inzicht", "image": "content/KNMW0102_01_01.jpg", "video": "", "body": "

Elke scheidsrechter leidt een wedstrijd op zijn eigen manier. Weet wat de stijl is waar jij je bij thuis voelt. Als je weet wat je sterke en zwakke punten zijn, kun je je verder ontwikkelen. Je kunt dan meer verantwoordelijkheid aan en daardoor betere beslissingen nemen.\n

\n

Breng tevoren je leerpunten in kaart en kijk er na een wedstrijd op terug; niet alleen maar liefst met anderen.\n

Praat erover en leer van je ervaringen.", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFHX3yQKiBLg3ibqAe_2", "title": "Lichaamstaal en houding", "image": "content/KNMW0102_01_02.jpg", "video": "", "body": "

Niet alleen je woorden maar zeker ook hoe je erbij staat, hoe je beweegt en de toon waarop je spreekt is van belang. Daarbij is een eerste indruk belangrijk! Heb er zin in en straal dat ook uit.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFHX3yQKiBLg3ibqAe_3", "title": "Contact leggen en houden", "image": "content/KNMW0102_01_03.jpg", "video": "", "body": "

Zoek contact, maak afspraken over de samenwerking en check of de boodschap helder is overgekomen.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFHX3yQKiBLg3ibqAe_4", "title": "Uitspreken, afspreken, aanspreken.", "image": "content/KNMW0102_01_04.jpg", "video": "", "body": "

Als je iets van te voren bespreekt kun je daar later op terugkomen. Dat geldt in contact met de spelers maar ook in contact met de coaches, het publiek en zelfs je assistenten.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFHyv0nj0XPkhK3cMj", "title": "Opbouw van de cursus", "type": "list", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOFHyv0nj0XPkhK3cMj_1", "title": "Voorbereiding op de wedstrijd", "image": "", "video": "", "body": "

Een goede wedstrijd start met een goede voorbereiding. Die begint niet in de kleedkamer vlak voor de wedstrijd, maar direct na de vorige wedstrijd en vervolgens thuis op de dag voor de wedstrijd.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij wat je thuis kunt en moet doen als voorbereiding op de wedstrijd.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFHyv0nj0XPkhK3cMj_2", "title": "Voor de wedstrijd", "image": "", "video": "", "body": "

Je hebt je thuis goed voorbereid. Fit en gefocust kom je met je uitrusting aan bij de club. Je hebt een goed beeld van wat jouw taak is en je hebt er zin in.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij wat je in aanloop naar de wedstrijd kunt en moet doen. En bij de contacten die je legt met alle mensen die bij de wedstrijd betrokken zijn: de mensen in de bestuurskamer, de assistenten, de aanvoerders en de coaches en de spelers op het veld. We beginnen bij de manier waarop je mensen in het dagelijks leven tegemoet treedt.\n

\n


\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFHyv0nj0XPkhK3cMj_3", "title": "Tijdens de wedstrijd", "image": "", "video": "", "body": "

De wedstrijd kan beginnen. Je hebt je thuis goed voorbereid, je was op tijd op de club en je hebt de formaliteiten afgewikkeld.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij hoe je je taak als scheidsrechter tijdens de wedstrijd goed en tegelijk prettig vervult; voor de spelers en voor jezelf.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFHyv0nj0XPkhK3cMj_4", "title": "Na de wedstrijd", "image": "", "video": "", "body": "

De wedstrijd is afgelopen. Je bent meer dan anderhalf uur lang super gefocust en alert geweest. Je hebt je fysiek ingespannen en een hoop beslissingen genomen.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij hoe je je taak afrondt.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOFIUtRk2wNMRpgibgB", "title": "Voorbereiding op de wedstrijd", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOtbRLR8PLkFRtTZUEp", "title": "Voorbereiding", "type": "single-choice", "image": "content/KNMW0201_01-comp.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Wat is voor jou het meest van belang in de voorbereiding?
\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Kennis van de teams", "correct": false, "feedbackperanswer": "Het is goed te weten wat voor teams je treft en wat het belang van de wedstrijd is. Maar ook de andere punten zijn van belang voor een goede voorbereiding. In de volgende schermen gaan we daar nader op in." }, { "text": "Fysieke voorbereiding", "correct": false, "feedbackperanswer": "Een goede fysieke conditie is een voorwaarde om een wedstrijd goed te kunnen leiden. Maar ook de andere punten zijn van belang voor een goede voorbereiding. In de volgende schermen gaan we daar nader op in." }, { "text": "Mentale voorbereiding ", "correct": false, "feedbackperanswer": "Een mentale voorbereiding is een belangrijk aspect. Focus is essentieel. Maar ook de andere punten zijn van belang voor een goede voorbereiding. In de volgende schermen gaan we daar nader op in." }, { "text": "Praktische voorbereiding", "correct": false, "feedbackperanswer": "Een goede praktische voorbereiding is noodzakelijk; je spullen moeten op orde zijn. Maar eigenlijk zijn ze alle vier van belang voor een goede voorbereiding. In de volgende schermen gaan we daar nader op in." } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFQiQ7rCPXMB1NOZI6", "title": "Praktisch", "type": "list", "image": "content/KNMW0201_01.png", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOFQiQ7rCPXMB1NOZI6_1", "title": "Wees op tijd", "image": "content/160423EZ10573.jpg", "video": "", "body": "

Zorg dat je weet hoe laat de wedstrijd begint en dat je een uur tevoren aanwezig bent.\n

\n\n

Als je op tijd aanwezig bent, heb je tijd om contact te leggen en de sfeer te proeven.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFQiQ7rCPXMB1NOZI6_2", "title": "Je tas", "image": "content/160423EZ20847.jpg", "video": "", "body": "

Zorg ervoor dat je scheidsrechtersspullen in orde zijn.\n

\n\n

Bewaar je spullen op een vaste plek. Dat helpt je met terugvinden en inpakken.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFQiQ7rCPXMB1NOZI6_3", "title": "Kennis van de teams", "image": "content/160423EZ20010.jpg", "video": "", "body": "

Zoek informatie op over de twee clubs en eventueel de spelers.\n

\n Met deze informatie kun je je vooraf al een voorstelling maken van de wedstrijd en hoe op te treden in situaties die je moeilijk vindt.\n


\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFRVj4WLKjlZmdrVty", "title": "Fysiek en mentaal", "type": "list", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "", "timetoanswer": "", "storytitle": "Hoe hangen fysieke en mentale fitheid samen?", "story": "

Er is wetenschappelijk bewijs dat fysieke en mentale fitheid met elkaar samenhangen. Fysieke training draagt bij aan je mentale fitheid. Fysiek fitte mensen zijn over het algemeen gezonder, mentaal stabieler, hebben een positievere houding ten opzichte van hun werk en zijn beter in staat om te gaan met situaties waarin ze om moeten gaan met stress en weerstand. Kwalitatief goed trainen, goede voeding en een goede arbeid-rustverhouding dragen dus niet alleen bij aan het 90 minuten lang kunnen volgen van het spel, maar ook aan de wijze waarop je om kan gaan met situaties van weerstand en stress. Wanneer je vermoeid bent, is ook je vermogen om te gaan met stress en weerstand verminderd. Wees je hiervan bewust! (Bron: Foundations of Sport and Exercise Psychology, o.a. Landers, 1999; Landers & Arent, 2001).\n

", "storyquote": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOFRVj4WLKjlZmdrVty_1", "title": "Je conditie", "image": "content/151202LP1838.jpg", "video": "", "body": "

Zorg ervoor dat je uitgerust aan de wedstrijd begint.\n

\n\n

Een goede conditie is niet alleen lichamelijk prettig, het zorgt er ook voor dat je je goed kunt concentreren.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFRVj4WLKjlZmdrVty_2", "title": "Je stemming", "image": "content/160423EZ20062.jpg", "video": "", "body": "

We hebben allemaal onze buien en stemmingen. Als je als scheidsrechter chagrijnig het veld op komt, zie je de wedstrijd door een andere bril dan wanneer je opgewekt bent.\n

\n

Sta daarom tevoren stil bij hoe je erbij zit. Ben je prikkelbaar of juist relaxed? Zie je ertegenop of heb je alle vertrouwen?\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFRVj4WLKjlZmdrVty_3", "title": "Terug- en vooruitkijken ", "image": "", "video": "", "body": "

Denk ook eens terug aan de laatste wedstrijd die je gefloten hebt. Wat ging er goed en wat kon er beter? Haal er één situatie uit waar je de komende wedstrijd precies zo of juist heel anders mee om wilt gaan.\n

\n

Het helpt als je die situatie van te voren inbeeldt en bedenkt wat je gaat doen en wat je gaat zeggen.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOFRVj4WLKjlZmdrVty_4", "title": "Checklist voor jezelf ", "image": "", "video": "", "body": "

Bedenk wat je tegen assistenten, coaches en aanvoerders gaat zeggen voorafgaand aan de wedstrijd. Denk bijvoorbeeld aan:\n

\n\n

De volgende opdracht kan je daarbij helpen.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KPIFXMbHfkUb9a980vX", "title": "Oefenplan", "type": "training-plan", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Hier ga je oefenen wat jij tegen assistenten, coaches of aanvoerders wilt gaan zeggen. We noemen dat een oefenplan.\n

\n

Je denkt aan de persoon die je voor de wedstrijd tegenkomt en schrijft op wat je tegen hem wilt zeggen om de wedstrijd sportief en prettig te laten verlopen.\n

\n

Bijvoorbeeld: ‘Als ik de assistent begroet, zal ik zeggen dat hij in de wedstrijd in functie is.’\n

\n

Kies één van de volgende zinnen waar jij mee wilt gaan oefenen:\n

\n Op de volgende pagina vul je jouw oefenplan in.\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "Kies één van de volgende zinnen waar jij mee wilt gaan oefenen:", "trainingplanifformfieldplaceholder": "Als ik de assistenten spreek... Als ik de coaches spreek... Als ik de aanvoerders spreek... ", "trainingplanthenformfieldlabel": "Hoe reageer je?", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "Dan zeg ik...", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "

Goed gedaan! Je hebt opgeschreven wat jij gaat zeggen tegen assistenten, coaches of aanvoerders. Daarmee geef je jezelf houvast in de aanloop naar de wedstrijd.\n

\n

Laat het niet verloren gaan. Mail het aan jezelf. Mail het ook aan de coördinator van de club zodat het meegenomen kan worden in je begeleiding. Vul hieronder het e-mailadres in van de personen aan wie je je oefenplant wilt sturen. Klik op de [+] om meerdere adressen toe te voegen.\n

", "trainingplanoutroemailtitle": "Stuur dit plan naar jezelf als herinnering!", "trainingplanoutroemailplaceholder": "Jouw mailadres", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFWGDKYFEQ0YXuuQeQ", "title": "Samenvattende video", "type": "info", "image": "", "video": "content/BLOM%201%20met%20VO_PowerPoint_Lg.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je hebt nu goed zicht op alles wat je thuis kunt doen als voorbereiding op de wedstrijd. In het volgende videofragment zie je al deze zaken terug.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOFIfW7o4wZ5rxbxvY6", "title": "Voor de wedstrijd", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOFWxdKV89ydUC09dFl", "title": "Voor de wedstrijd", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je hebt je thuis goed voorbereid. Fit en gefocust kom je met je uitrusting aan bij de club. Je hebt een goed beeld van wat jouw taak is en je hebt er zin in.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij wat je in aanloop naar de wedstrijd kunt en moet doen. En bij de contacten die je legt met alle mensen die bij de wedstrijd betrokken zijn: de mensen in de bestuurskamer, de assistenten, de aanvoerders en de coaches en de spelers op het veld. We beginnen bij de manier waarop je mensen in het dagelijks leven tegemoet treedt.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOFaHmRWJW-PskbonHf", "title": "Jouw stijl: Agressie op straat", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Op straat reageert een man heel heftig op een jongen die tegen hem aanloopt. Het escaleert.
\n

\n

Wat doe jij?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Je springt er tussen", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je durft je nek uit te steken, initiatief te nemen en op te vallen. " }, { "text": "Je denkt: ‘Dat lost zich wel op’ en loopt door ", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je hebt blijkbaar vertrouwen in een goede afloop. Je houdt liever afstand." }, { "text": "Je verwondert je erover, blijft staan en kijkt ernaar", "correct": false, "feedbackperanswer": "Het voorval heeft je belangstelling, maar je mengt je er niet in." }, { "text": "Je probeert met woorden te sussen. ", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je durft je te laten zien en zoekt op een vredelievende manier een oplossing. " } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOokphLCeVDEw7RjG6b", "title": "Jouw stijl: Welkom heten", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je bent op een feest dat je met wat vrienden organiseert. Plots word je gevraagd om de aanwezigen welkom te heten.
\n

\n

Hoe ervaar je dat?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "De schrik slaat je om het hart", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je houdt er blijkbaar niet zo van om in de belangstelling te staan. In ieder geval niet als dat onverwacht gebeurt. " }, { "text": "Je vindt het leuk", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je hebt er geen moeite mee om in de belangstelling te staan en verrast te worden door een onverwacht verzoek. " } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOolMf_yDm-7A7f3DQY", "title": "Verschillen en overeenkomsten", "type": "info", "image": "content/KNMW0301_03.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Mensen verschillen van elkaar. Ze maken verschillende keuzes in de situaties die in de voorbeelden worden geschetst.\n

\n

De één staat graag in het centrum van de belangstelling. De ander trekt zich liever terug. Sommige mensen werken graag samen, anderen regelen het liefst alles alleen. Sommigen praten graag, anderen luisteren het liefst.\n

\n

Welke antwoorden heb jij gegeven? Door welk gedrag onderscheid jij je van anderen? En waarin lijk je op anderen? Jouw eigenschappen bepalen mede je gedrag en je reacties op het veld.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOomVu54RtXfjjvf8Ru", "title": "Wat voor type scheidsrechter ben jij?", "type": "info", "image": "content/KNMW0301_03.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Iedereen vertoont gedrag waardoor hij of zij zich van anderen onderscheidt. Maar er zijn er ook overeenkomsten tussen mensen. Op basis daarvan kun je ze onderverdelen in typen.\n

\n

In de volgende schermen zie je verschillende typen. Bekijk ze aandachtig en kies op basis van de antwoorden die jij gegeven hebt, op welk type jij het meest lijkt.\n

\n

Je krijgt inzicht in wat kenmerkend gedrag is in het leven van alledag maar ook voor jouw gedrag als scheidsrechter op het veld.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOomBD0USiVP82SnsE8", "title": "Typen in kleur", "type": "info", "image": "content/KNMW0301_04.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Er zijn allerlei modellen die mensen onderverdelen in groepen/categorieën. Een van die modellen, het DISC model, deelt mensen onder in 4 typen. Bij elk type hoort een kleur.\n

\n

Bekijk de illustratie, lees de beschrijving en bedenk alvast in welke jij je het meest in herkent. Het helpt als je zicht hebt op wat voor type jij bent en welk gedrag jij vaak laat zien.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOonbr12LaVZv_vffN4", "title": "Wat past bij jou?", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Lees de karaktereigenschappen hieronder. Kies welke uitspraak op jou van toepassing is en schrijf dat voor jezelf op.\n

\n

Stelling 1
1. Ik ben goed in het overtuigen van mensen
2. Ik ben zeer bescheiden

Stelling 2
1. Ik gedraag me graag zoals het hoort
2. Ik ben altijd bereid iets nieuws uit te proberen

Stelling 3
1. Ik vind het fijn als dingen precies kloppen
2. Ik neem het leven zoals het komt

Stelling 4
1. Ik ben goed gezelschap en erg karaktervol
2. Ik ben nogal timide\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOonbr12LaVZv_vffN4_1", "title": "Ik ben goed in het overtuigen van mensen en ik ben zeer bescheiden ", "image": "", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOonbr12LaVZv_vffN4_2", "title": "Ik gedraag me graag zoals het hoort en ik ben altijd bereid iets nieuws uit te proberen", "image": "", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOonbr12LaVZv_vffN4_3", "title": "Ik vind het fijn als dingen precies kloppen en ik neem het leven zoals het komt", "image": "", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOonbr12LaVZv_vffN4_4", "title": "Ik ben goed gezelschap en erg karaktervol en ik ben nogal timide", "image": "", "video": "", "body": "", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOooGzKbEhvjwQJqYSl", "title": "Jouw kleur", "type": "info", "image": "content/KNMW0301_04.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Natuurlijk is dit geen echte test. Maar om je een idee te geven:\n

\n\n

Klik hier als je graag meer informatie wilt over het model en de complete test online wilt doorlopen.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOoqLooi2arDAsQunWG", "title": "Wat zou jij doen?", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20029.jpg", "video": "", "intro": { "title": "Wat zou jij doen?", "body": "" }, "body": "

Op de foto liggen de formulieren keurig klaar. Maar stel je nu eens voor dat de formulieren niet klaar liggen.
\n

\n

Wat zou jouw reactie dan zijn?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Je wordt onrustig en zegt dat ze dit zo snel mogelijk in orde gemaakt moet worden. ‘Ik moet zo met de wedstrijd beginnen en dit moet tevoren dit afgehandeld zijn!’ ", "correct": false, "feedbackperanswer": "Als je zo’n toon aanslaat, maak je geen vrienden. Contact maken is belangrijk. Ook met de mensen in de bestuurskamer." }, { "text": "Je maakt er geen probleem van: ‘Kan gebeuren, ik ga me alvast omkleden.’ ", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je maakt er geen probleem van: ‘Kan gebeuren, ik ga me alvast omkleden.’ " }, { "text": "Je bent verontwaardigd: ‘Dat is geen goed begin van een wedstrijd! Ik kom hier op tijd en jullie hebben je zaken niet op orde’, zo laat je de mensen in de bestuurskamer weten.", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je hecht kennelijk aan orde en vindt het maar niks als iets niet klopt. Contact maken is belangrijk. Ook met de mensen in de bestuurskamer." }, { "text": "Je bent begripvol en vraagt of je kan helpen ze te vinden: ‘Geen probleem, kan iedereen overkomen. Zie ik ze daar niet liggen onder dat stapeltje?’ ", "correct": false, "feedbackperanswer": "Je maakt er geen probleem en probeert meteen te helpen. Contact maken is belangrijk. Ook met de mensen in de bestuurskamer." } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOow4TV_Aa5q1yDlT3X", "title": "Tot slot", "type": "info", "image": "content/160423EZ20029.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

We verschillen van elkaar en hebben allemaal een eigen stijl. Het is goed je bewust te zijn van de stijl die het meest hanteert.\n

\n

Die uit zich in alle situaties waarin jij je begeeft. Zo ook in contact maken. Van het contact met de mensen in de bestuurskamer tot en met het contact met de spelers op het veld.\n

Vooral als scheidsrechter is het belangrijk zorgvuldig met mensen om te gaan en een juiste toon aan te slaan.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOotmXjKcjeVBdbgoa9", "title": "Aankomst bij de club", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOotMktZ_u_-2v5Y5RV", "title": "Je entree", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De wedstrijddag is daar. Je komt een uur tevoren op de club aan; mooi op tijd om je thuis te gaan voelen en contact te leggen en de formaliteiten af te wikkelen.\n

\n

Stel je eens voor dat je bij een belangrijke wedstrijd gaat fluiten. Wat trek je aan om een goede eerste indruk te maken?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Een trainingspak", "correct": false, "feedbackperanswer": "Met een trainingspak onderscheid je je niet van een toevallige bezoeker. Zorg dat je je op positieve en nette manier onderscheidt van de spelers. Laat zien dat je in functie bent. Sluit aan bij het belang van de wedstrijd, het niveau en de soort vereniging. Bij sommige clubs is al te nette kleding weer niet de beste keuze." }, { "text": "Casual kleding, bijvoorbeeld spijkerbroek en t-shirt", "correct": false, "feedbackperanswer": "Daarmee heb je niet helemaal de uitstraling die je bij een scheidsrechter mag verwachten. Zorg dat je je op positieve en nette manier onderscheid van de spelers. Laat zien dat je in functie bent. Sluit aan bij het belang van de wedstrijd, het niveau en de soort vereniging. Bij sommige clubs is al te nette kleding weer niet de beste keuze." }, { "text": "Een pak, met overhemd en rolkoffer", "correct": false, "feedbackperanswer": "Als je je er goed bij voelt als je er netjes uitziet, is dit een prima keuze. Je laat zien dat je in functie bent. Sluit aan bij het belang van de wedstrijd, het niveau en de soort vereniging. Bij sommige clubs is al te nette kleding weer niet de beste keuze." }, { "text": " Een pantalon en overhemd", "correct": false, "feedbackperanswer": "Het is belangrijk dat je je prettig voelt in de kleding die je draagt en dat je je realiseert dat je ‘in functie’ bent. Een pantalon en overhemd is in de meeste gevallen een veilige keuze, die past bij de meeste wedstrijden." } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOotyBfqkeP0EkgzaoB", "title": "Eerste indruk", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De eerste indruk die je maakt is belangrijk! En die begint op het moment dat je het clubterrein betreedt.
\n

\n

Zoals je hebt gezien is er niet persé een goed of fout antwoord als het gaat om de kleding die je kiest. Wees bewust. Denk erover na: wat voor wedstrijd ga ik fluiten, wat is de cultuur van de club. Wat is passend? Het trainingspak en het pak zijn wel de keuzes waarbij je het meeste risico loopt dat dit niet aansluit. Het is goed dat je wat onderscheid van de mensen op het sportpark en dat je netjes gekleed gaat. Als je er verzorgd uitziet, sta je als scheidsrechter al meteen met 1-0 voor.\n

\n

Je meldt je bij in de bestuurskamer, stelt je voor en informeert of er nog bijzonderheden zijn. Je vraagt of al bekend is wie je gaat assisteren.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOouTQj_4r22PFiK5BU", "title": "Warming up en check ", "type": "info", "image": "content/160423EZ20087.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je hebt de formaliteiten hebt afgewikkeld. Tijd om je blik te richten op het veld.\n

\n

Je kunt je een eerste indruk vormen van de teams. Hoe doen ze hun warming up: gestructureerd of ieder voor zich? Hoe gaan de spelers met elkaar om? En misschien zie je kans even een praatje te maken met spelers of een coach.\n

Dit is ook een goed moment voor je eigen een warming up. Dat voorkomt blessures. Als je daarmee klaar bent, controleer je de inrichting van veld en materiaal.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp07xYPAOtPMoEBmt4", "title": "Contact leggen met assistenten ", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20949.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als je de netten hebt gecontroleerd, ga je naar je assistenten. Je geeft beiden een handje en een vlag en wenst ze een prettige wedstrijd.\n

\n

Vind jij dat genoeg?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ja", "correct": false, "feedbackperanswer": "Zo leg je niet echt contact. Het is prettiger wat meer tijd te nemen. Dan kun je vooraf duidelijk maken wat je van de assistenten verwacht. Contact leggen komt de samenwerking ten goede." }, { "text": "Nee", "correct": false, "feedbackperanswer": "Dat is inderdaad niet genoeg. Het is prettiger wat meer tijd te nemen. Dan kun je vooraf duidelijk maken wat je van de assistenten verwacht. Contact leggen komt de samenwerking ten goede." } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp15y3rpsYpi9NOoWB", "title": "Kennismaken met assistenten", "type": "video", "image": "", "video": "content/KNMW0303_02.m4v", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bij wedstrijden op lagere niveaus wordt vaak pas op het laatste moment duidelijk wie je assistenten zijn. Dan heb je weinig tijd om kennis te maken.\n

Bekijk het videofragment.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp1jlpdhynVMJykpNU", "title": "Samenwerking met assistenten ", "type": "info", "image": "content/160423EZ20951.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Heb je meer tijd voor de kennismaking, dan kun je de basis leggen voor een goede samenwerking. Hoe uitgebreid je dat doet, hangt van het niveau af en het belang van de wedstrijd.\n

Op een hoger niveau opereer je echt als trio. Dat begint vanaf het moment dat je met zijn drieën – en niet met eigen spelers - het veld op gaat.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp2TGgD9r0LmuaQt19", "title": "Goed contact met assistenten", "type": "video", "image": "", "video": "content/KNMW0303_04.m4v", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Goed contact met de assistenten helpt je goed leiding te geven aan de wedstrijd.\n

Bekijk het volgende videofragment met tips voor het samenwerken met assistenten.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp479UsiGWiTyXztVt", "title": "Vraag contact coaches", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20095.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Er is geen officieel moment om voor de wedstrijd contact te maken met de coaches van beide partijen.\n

Wat zou jij doen?", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Ik zoek ze samen of één voor één op en maak even een praatje.", "correct": false, "feedbackperanswer": "Prima! Contact maken met beide coaches is belangrijk. Het gesprekje hoeft niet lang te duren. Vertel wat jij van hen verwacht. Als je aan het begin afspraken maakt, dan kun je je daar later op beroepen: uitspreken, afspreken, aanspreken. " }, { "text": "Ik geef ze wel een handje als ik ze tegenkom en anders niet. Het is niet noodzakelijk voor het fluiten van een wedstrijd.", "correct": false, "feedbackperanswer": "Nee, dat is niet de juiste aanpak. Contact maken met beide coaches is belangrijk. Het gesprekje hoeft niet lang te duren. Vertel wat jij van hen verwacht. Als je aan het begin afspraken maakt, dan kun je je daar later op beroepen: uitspreken, afspreken, aanspreken." } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp6SZRzI1QxoXDbVHa", "title": "Contact met trainers", "type": "info", "image": "", "video": "content/KNMW0303_06.m4v", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk het videofragment waarin de scheidsrechter voorafgaand aan de wedstrijd beide trainers bij zich roept en zich voorstelt.
\n

\n

Klik daarna op de iconen van de scheidsrechter en beide trainers om hun gedachten bij deze ontmoeting te zien.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KPmG0s0-gOI_NW5edxf", "title": "Gedachten van de scheidsrechter", "type": "info", "image": "content/160423EZ10635.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Wat denkt de scheidsrechter? Klik op het icoon...\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "

... Ik vraag me af of die trainer in het zwarte jack dat ook goed begrepen heeft. Die zet de boel meteen op scherp door de bal terug te kaatsen en te zeggen dat ik ‘normaal’ moet fluiten!\"\n

", "storyquote": "\"IK VIND HET BELANGRIJK DAT DE TRAINERS WETEN DAT ZIJ OOK VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD...", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "content/160423EZ10635.jpg", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KPmH35095okWEgn95z7", "title": "Gedachten van de coach ", "type": "info", "image": "content/160423EZ10599.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Wat denkt de coach? Klik op het icoon...\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "

... Hij geeft me geen hand en vertelt me dat ik mijn mond moet houden! Of het een leuke wedstrijd wordt, hangt toch echt op de eerste plaats van hem af. Eens kijken wat ie er van bakt...\n

", "storyquote": "\"WAT EEN BAASJE ZEG..!\"", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "content/160423EZ10599.jpg", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KPmHSf3N2lbQJY0C-t8", "title": "Gedachten van de coach", "type": "info", "image": "content/160423EZ20525.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Wat denkt de coach? Klik op het icoon...\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "

\"Hij stelt zich netjes voor. Ik ben net zo van het schreeuwen tegen de scheidsrechter. Dus mij heeft ie mee. Ben benieuwd of mijn collega daar ook zo over denkt…\"
\n

", "storyquote": "\"DAT DOET IE GOED, DIE JONGE SCHEIDS...\"", "storyicon": "soccer-player-white", "storyimage": "content/160423EZ20525.jpg", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp7bBO7_2SccmPdQkp", "title": "Aandachtspunten kennismaken met coaches", "type": "list", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Uit deze reacties van scheidsrechter en trainers wordt duidelijk hoe verschillend zij de boodschap opvatten. Onderstaande punten kunnen van nut zijn voor een goede afstemming met de trainers/coaches.\n

\n

Klik op de onderdelen voor een toelichting.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOp7bBO7_2SccmPdQkp_1", "title": "Wees duidelijk", "image": "", "video": "", "body": "

Het is goed duidelijk te zijn. Maar let erop dat je je niet teveel als ‘de baas’ neerzet. Met vriendelijkheid en samenwerking krijg je meer gedaan. En laat jezelf zien. Zeg bijvoorbeeld dat jij ook maar een mens bent en fouten kunt maken, maar dat ze jouw beslissingen wel moeten accepteren.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOp7bBO7_2SccmPdQkp_2", "title": "Laat jezelf zien", "image": "", "video": "", "body": "

Als dat bij jouw eigen stijl past, kun je bijvoorbeeld zeggen dat jij ook maar een mens bent en dat jij ook fouten kunt maken. Maar geef ook aan dat ze in de wedstrijd jouw beslissingen wel moeten accepteren.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOp7bBO7_2SccmPdQkp_3", "title": "Spreek verwachtingen uit", "image": "", "video": "", "body": "

Neem even de tijd om contact te maken. Het gesprekje hoeft niet lang te duren. Laat weten wat je van de coaches verwacht. Ook hier geldt: je kunt je beter beroepen op gemaakte afspraken dan halverwege de wedstrijd pas duidelijk maken hoe jij het wilt.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOp7bBO7_2SccmPdQkp_4", "title": "Deel verantwoordelijkheid", "image": "", "video": "", "body": "

Een sportief en prettig verloop van de wedstrijd is niet iets dat jij als scheidsrechter alleen in de hand hebt. Het is de gedeelde verantwoordelijkheid van spelers en coaches en publiek. Maak dat ook aan coaches duidelijk. Stel hen bijvoorbeeld de vraag hoe ‘we’ dit tot een leuke wedstrijd maken.
\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOp7bBO7_2SccmPdQkp_5", "title": "Let op je toon ", "image": "", "video": "", "body": "

‘Het is de toon die muziek maakt’, zegt men wel eens. De toon die je gebruikt is ook hier belangrijk. ‘Ik wil dat je binnen je vak blijft’, kun je tegen een coach op verschillende manieren zeggen. Ook hier geldt: met een vriendelijke, respectvolle aanpak krijg je meer gedaan.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp8Vn8tTxnIJi96nIk", "title": "Kennismaken met coaches ", "type": "video", "image": "", "video": "content/Makkelie5.1_PowerPoint_Lg.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk het videofragment met tips voor contact met coaches.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOp9B3y8f7P5ZET7Cka", "title": "Contact met aanvoerders", "type": "info", "image": "content/160423EZ20943.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De wedstrijd kan beginnen. Je roept de aanvoerders bij je in de middencirkel.\n

\n

Je maakt duidelijk dat jij ook van voetballen houdt en dat je graag een leuke, sportieve wedstrijd ziet. Dat hun team en zij als aanvoerders daarvan aan bij kunnen dragen. Maak ze medeverantwoordelijk. Doe dat op vriendelijke toon.\n

Het hoeft maar kort, maar benoem de zaken die je wilt benoemen. Je weet inmiddels: je kunt je beter beroepen op gemaakte afspraken dan halverwege de wedstrijd pas duidelijk maken hoe jij het wilt.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOpAAETpiVY6V2zwB0b", "title": "Contact met aanvoerders ", "type": "video", "image": "", "video": "content/Makkelie%208_PowerPoint_Lg.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Aanvoerders zijn aanspreekpunt van de teams. Goed met contact met hen is belangrijk. Bekijk het volgende videofragment over contact met de aanvoerders.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KPmJ3DsbK1Tikyagmo9", "title": "Recap", "type": "info", "image": "content/160423EZ20928.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Zo maak je een goede start.\n

\n

Zorg je dat je op tijd bent. Neem tijd om contact te leggen met de contactpersonen van de club, de assistenten met wie je gaat werken.\n

\n

Neem tijd voor een warming up, om materiaal en netten te controleren en om de teams even te bekijken.\n

\n

Maak kennis maken met coaches en aanvoerders van de beide clubs. Doe dat op een prettige toon en laat weten wat jij onder een prettige wedstrijd verstaat en hoe zij daar aan kunnen bijdragen.\n

\n

De wedstrijd kan beginnen!\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOpCJc5bz2pncTF7PDe", "title": "Tijdens de wedstrijd - Beslissingen nemen", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOpCSiXRlp5o4UBvDFd", "title": "Vraag fluiten", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20134.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Wanneer fluit je als scheidsrechter?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Bij alles waarbij ik een besluit neem. Dat is wel zo duidelijk.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Als het niet nodig is, dan fluit ik niet.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Realiseer je dat veel fluiten verwarring en onrust kan creëren. Fluit niet meer dan strikt noodzakelijk is. \n\nAls je fluit, dan doe je dat kort en duidelijk. Je kunt ook veel met armgebaren duidelijk maken. ", "feedbackincorrect": "Realiseer je dat veel fluiten verwarring en onrust kan creëren. Fluit niet meer dan strikt noodzakelijk is. \n\nAls je fluit, dan doe je dat kort en duidelijk. Je kunt ook veel met armgebaren duidelijk maken. ", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOpDdqquRVGc6XmyYE9", "title": "Overzicht", "type": "info", "image": "content/160423EZ20158.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Doe af en toe letterlijk een stap terug om een situatie goed te kunnen overzien en de juiste beslissingen te kunnen nemen.\n

\n

Zorg dat je op plekken staat waar je overzicht hebt, maar maak niet onnodig veel meters. Loop efficiënt.\n

\n

Het meest ideaal is om grofweg in een diagonaal te lopen van de ene cornervlag naar de andere. De bal is dan meestal tussen jou en je assistenten in.\n

Neem bij spelhervattingen de tijd om een goede positie in te kunnen nemen.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOpEvhMpiyu5QYeCBM6", "title": "Beslissing aannemen", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Van welke scheidsrechter nemen spelers, coaches en publiek eerder iets aan?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "", "image": "content/160423EZ20202.jpg", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "", "image": "content/160423EZ20222.jpg", "correct": false, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Begrijpelijk. Deze scheidsrechter heeft een stevige vertrouwenwekkende uitstraling. Dat komt vooral door zijn houding, zijn blik en zijn strakke en duidelijke gebaren.\nDat is van belang voor een scheidsrechter. Spelers, coaches en publiek nemen eerder iets aan van een stevige scheidsrechter dan van een scheidrechter die gebogen loopt, zachtjes praat en geen oogcontact maakt.", "feedbackincorrect": "Dat is onverwacht. Deze scheidsrechter heeft niet zo’n stevige, vertrouwenwekkende uitstraling. Dat komt vooral door zijn houding en zijn blik. Stevig overkomen is voor een scheidsrechter van levensbelang. Daarmee breng je rust in een wedstrijd. ", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOpFcbDkbzmeu32orzm", "title": "Ongelijke verdeling", "type": "single-choice", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je hebt vlak na elkaar een paar besluiten genomen in het nadeel van hetzelfde team. Spelers reageren boos en zelf ben je ook niet helemaal overtuigd van je laatste beslissing. Wat doe je?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Bij een volgende situatie zal ik iets minder streng zijn voor dit team. Dat compenseert het weer een beetje.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Het is zoals het is, ook al moet ik tien keer achter elkaar tegen hetzelfde team fluiten.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ik fluit een keer wat strenger als zich een situatie bij het andere team aandient. Dat voorkomt de indruk dat ik partijdig ben", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Juist. Je beoordeelt per keer de situatie, ook als jouw beslissingen weerstand kunnen oproepen bij spelers, trainers en publiek. Het is de kunst om je daardoor niet te laten beïnvloeden, maar ook om goed met die weerstand om te gaan.", "feedbackincorrect": "Een ‘gelijke verdeling’ nastreven is op zich niet slecht. Maar je loopt het gevaar uit het oog te verliezen wat er werkelijk gebeurt. \nBeoordeel de situatie per keer, ook als jouw beslissingen weerstand kunnen oproepen bij spelers, trainers en publiek. Het is de kunst om je daardoor niet te laten beïnvloeden, maar ook om goed met die weerstand om te gaan.", "feedbackpartiallycorrect": "Een ‘gelijke verdeling’ nastreven is op zich niet slecht. Maar je loopt het gevaar uit het oog te verliezen wat er werkelijk gebeurt. \nBeoordeel de situatie per keer, ook als jouw beslissingen weerstand kunnen oproepen bij spelers, trainers en publiek. Het is de kunst om je daardoor niet te laten beïnvloeden, maar ook om goed met die weerstand om te gaan.", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOsmBjjbN9P0vwMn7Kh", "title": "Tijdens de wedstrijd - Omgaan met weerstand", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOsmrP_mKexz4460bFG", "title": "Speler belaagt scheidsrechter", "type": "info", "image": "", "video": "content/Protest-1109.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

In een wedstrijd kan de spanning hoog oplopen. Hoe ga je daarmee om? Iedere scheidsrechter heeft zijn eigen stijl. Zijn achtergrond en ervaring hebben die gevormd.\n

\n

Bekijk het volgende videofragment.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOsnzDAmhTxly95hDjy", "title": "Tips omgaan met spanning", "type": "info", "image": "", "video": "content/Makkelie%209.2_PowerPoint_Lg.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De reactie van de scheidsrechter in het voorgaande fragment, had te maken met zijn eigen ervaring als speler.\n

\n

Bekijk dit videofragment voor tips bij het omgaan met spanning tijdens een wedstrijd.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOspDnPs_NoqjAbEXN1", "title": "Territorium bewustzijn", "type": "list", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Hoe neem je weerstand weg?\n

\n

Klik op de onderdelen voor een korte toelichting.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ { "id": "-KOspDnPs_NoqjAbEXN1_1", "title": "Stoom afblazen", "image": "", "video": "", "body": "

Als spelers fel reageren op een beslissing, geef dan eerst wat tijd om de eerste emotie te uiten. Maar houd daarbij de grenzen in acht! Sta nooit toe dat een speler je beledigt, verwensingen gebruikt, een bedreiging uit of wegwerpgebaren maakt.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOspDnPs_NoqjAbEXN1_2", "title": "Beslissing duidelijk maken", "image": "", "video": "", "body": "

Vervolgens verduidelijk je kort en vastbesloten je beslissing. Hierbij gebruik je rustige en brede gebaren. Je handen blijven laag.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOspDnPs_NoqjAbEXN1_3", "title": "Contact houden", "image": "", "video": "", "body": "

Je houdt oogcontact met de speler en geeft aan dat het niet om hem persoonlijk gaat, maar om de overtreding.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOspDnPs_NoqjAbEXN1_4", "title": "Op afstand houden", "image": "", "video": "", "body": "

Als iemand fysiek te dichtbij komt maak je in woord en gebaar meteen duidelijk dat je dat niet tolereert.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" }, { "id": "-KOspDnPs_NoqjAbEXN1_5", "title": "Geen discussie", "image": "", "video": "", "body": "

Ga niet in discussie. Sluit de situatie af door je af te wenden/weg te lopen en in gebaar aan te geven dat het spel verder kan.\n

", "story": "", "storyicon": "book", "storyimage": "", "storyvideo": "" } ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOsqvbw__GAIistpayH", "title": "De toon van de scheidsrechter", "type": "video-single-choice", "image": "", "video": "content/KNMW0404_05_01.m4v", "intro": { "title": "", "body": "

Je gaat zo meteen een kort videofragment bekijken van de bekerfinale Feijenoord – FC Utrecht. De wedstrijd wordt geleid door Bjorn Kuipers.\n

\n

Bekijk het volgend videofragment en beantwoord vervolgens de vraag die daarover wordt gesteld.\n

" }, "body": "

Je zag dat scheidsrechter Bjorn Kuipers stevige taal gebruikte. Daar komt niet iedere scheidsrechter mee weg.\n

Hoe komt het volgens jou dat Kuipers dit kan maken?", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Omdat het de topscheidsrechter van Nederland is.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Omdat het zijn stijl is.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Omdat hij de wedstrijd goed aanvoelt.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Hij kan dit inderdaad doen omdat hij een goede verstandhouding heeft opgebouwd met de spelers en aanvoelt dat zo’n uitlating op dit moment kan. Het helpt dat daarbij dat hij een internationale topscheidsrechter is, maar het is niet de stijl die hij vaak hanteert.", "feedbackincorrect": "Kuipers is inderdaad een internationale topscheidsrechter, maar het is niet zijn normale stijl om stevige taal te gebruiken. Hij kan dit op dit moment doen omdat hij een goede verstandhouding heeft opgebouwd met de spelers en aanvoelt dat zo’n uitlating kan.\n\nIs dit niet jouw stijl of ben je onzeker of dat wel of niet gepast is, doe het dan vooral niet!", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOstZF5AKeTQGXv-PJx", "title": "Plezier in het fluiten ", "type": "info", "image": "", "video": "content/Spa-HHC-2eovertr-speler.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Bekijk ter inspiratie een zeer beslist maar tegelijk sympathiek optredende scheidsrechter.\n

\n

Start het videofragment.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOstlOnGOdwJTjrZdvT", "title": "Omgaan met spanning ", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Spanning is niet prettig en draagt niet bij aan een stevige uitstraling. Je merkt het aan klamme handen, snellere hartslag, een hart dat in je keel klopt, trillende handen en geen oogcontact durven maken.\n

\n

Dat is leuk om te weten, maar hoe kom je van spanning af?
Hier wat tips. Probeer ze zelf eens uit:\n

\n\n

Hoe je erbij staat, hoe je loopt en hoe je je hoofd houdt, bepaalt je uitstraling. Als je een stevige houding aanneemt (geaard, hoofd rechtop en geconcentreerd kijkend) ben je geloofwaardiger.\n

Dat helpt ook als je in een gespannen situatie komt.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOsu7OEkuAmXLM8JSwt", "title": "Tijdens de wedstrijd - Contact met spelers", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOsupJ3pJkcSj4ny2kh", "title": "Contact met spelers", "type": "video-single-choice", "image": "", "video": "content/CLIP02%2007%20DIV20160924%20KOZ%20vs%20HHC%2043e%20Blessure%20behandeling_1.mp4", "intro": { "title": "Vraag contact met spelers", "body": "

In een wedstrijd zijn er altijd momenten waarop je om even contact kunt hebben met spelers.\n

\n

Bekijk het volgend videofragment en beantwoord vervolgens de vraag die daarover wordt gesteld.\n

" }, "body": "

Je zag hoe een scheidsrechter tijdens een blessurebehandeling met een speler een gesprekje aanknoopte.\n

\n

Vind jij dat handig?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Nee, dat is niet handig. Als scheidsrechter ben ik de baas. Gesprekjes aanknopen tast mijn autoriteit aan.", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Ja, dat kan best. Als er tijd en ruimte voor is, wil ik best even iets uitwisselen met de spelers. ", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Voortdurend in contact blijven, helpt bij het voorkomen van weerstand. Tijdens een blessurebehandeling heb je de tijd om te praten en eventueel besluiten toe te lichten. Dat tast je autoriteit niet aan. ", "feedbackincorrect": "Je autoriteit is niet in het geding als je met spelers praat. Voortdurend in contact blijven, draagt bij een goede verstandhouding met de spelers. Het helpt weerstand te voorkomen. Tijdens zo’n blessurebehandeling heb je de tijd om te praten of zelfs om een besluit toe te lichten. ", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOswfHalUZ6W35G9fkw", "title": "In contact blijven", "type": "info", "image": "", "video": "content/Cairo-vdHaar.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

In contact blijven draagt bij aan een goede verstandhouding met de spelers. Het kan ervoor zorgen dat de spanning bij een omstreden beslissing niet hoog oploopt. Je mag best een grapje maken, laten zien dat het een mooie actie was of dat je wel zag dat een bal hard aankwam. Als scheidsrechter moet je duidelijk en beslist zijn. Maar dat betekent niet dat je als een strenge agent zonder emoties op het veld moet staan of als een robot moet fluiten.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOsxm_HKk8PzCB_LSmc", "title": "Fouten maken", "type": "info", "image": "", "video": "content/KNMW0404_03.m4v", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als scheidsrechter zul je ook fouten maken. Dat is menselijk. Maar je loopt de kans dat er erg fel op gereageerd wordt. De indruk die je dan als scheidsrechter maakt is van het grootste belang. Er wordt zelfs wel eens gezegd: het gaat niet om wat je beslist, maar om hoe je het brengt. Dat geldt ook voor het geval je fouten maakt. Bekijk het volgende videofragment waarin Bjorn Kuipers vertelt over het maken van fouten.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOsy2F6DbDC9A1RVml9", "title": "Tijdens de wedstrijd - Contact met publiek", "image": "content/1672577.jpg", "sections": [ { "id": "-KOszRDA_lpu9-aw5Q5q", "title": "Commentaar van het publiek", "type": "info", "image": "", "video": "content/Scene%2025B.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als scheidsrechter kun je niet alleen van spelers en coaches maar ook vanuit het publiek commentaar over je heen krijgen.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOszdtPnfbPGH7TEZi9", "title": "Tips", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Zeker bij jeugdwedstrijden zijn ouders vaak fanatieker dan de spelers zelf. Ze kunnen de spelers ‘ophitsen’ en opmerkingen op jouw leidinggeven hebben.\n

\n

Hier wat tips voor wat je kunt doen als dit te ver gaat:\n

\n\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOszr6vDh_yvJ9luKAf", "title": "Tijdens de wedstrijd - Rust-, en eindsignaal", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt-4fEMBFchcNqg64Q", "title": "Na rustsignaal of einde wedstrijd", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Als spelers meteen na het fluiten voor de rust of eindsignaal op je afkomen, houd dan ook vast aan de regels om spanning zoveel mogelijk af te laten nemen. te de-escaleren:\n

\n Houd zelf het initiatief om het gesprek af te ronden.\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt-E-Tc4oYB_R9Om1B", "title": "Het veld verlaten", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Verzamel je - zeker op hogere niveaus - na het fluitsignaal met zijn drieën en loop samen het veld af. Zo zet je nog een keer het beeld neer dat je in functie bent en samen opereert.\n

\n

Gebruik de rust om indrukken met je assistenten uit te wisselen, kort terug te kijken op de wedstrijd en de eerste helft af te sluiten.
De 'voor-de-wedstrijd-tips' kunnen ook tijdens de rust worden toegepast. Hetzelfde geldt voor het einde van de wedstrijd. Zoek contact met je assistenten en loop gedrieën het veld af.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt-Th4rLOl1OIhBR2B", "title": "Recap ", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

In dit onderdeel heb je kennis gemaakt met verschillende vormen van weerstand, de verschillende manieren waarop je daar als scheidsrechter mee om kunt gaan en hoe je kunt voorkomen dat er weerstand ontstaat. De belangrijkste punten op een rij:\n

\n\n


\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOFIvKQy36vAmshky3Y", "title": "Na de wedstrijd", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt03gvhOuD4E9xxsv5", "title": "Na de wedstrijd", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De wedstrijd is afgelopen. Je bent meer dan anderhalf uur lang super gefocust en alert geweest. Je hebt je fysiek ingespannen en een hoop beslissingen genomen.\n

\n

In dit onderdeel staan we stil bij hoe je je taak afrondt.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt0hf6ikwjL3gZRkBD", "title": "Vraag: Wat doe jij?", "type": "single-choice", "image": "content/160423EZ20044.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

De wedstrijd is afgelopen. Je bent het veld afgelopen. Wat doe jij als scheidsrechter na het laatste fluitsignaal?\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ { "text": "Na de wedstrijd vul ik in de bestuurskamer de formulieren in en ga naar huis. Mijn taak zit erop. ", "correct": false, "feedbackperanswer": "" }, { "text": "Na de wedstrijd vul ik in de bestuurskamer de formulieren in en blijf even wat drinken. Op die manier ben ik nog beschikbaar voor het geval er nog vragen zijn.", "correct": true, "feedbackperanswer": "" } ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "Een goede insteek.\nHet is fijn als je voor de teams nog even beschikbaar bent voor eventuele vragen. Dat is ook een mooi moment om voor jezelf de wedstrijd terug te halen. Hoe is het gegaan, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd? Wat ging er fout en wat kon er beter? Het zijn leerpunten waar je in een volgende wedstrijd je voordeel mee kunt doen.", "feedbackincorrect": "Dat is wat kort door de bocht.\nHet is fijn als je voor de teams nog even beschikbaar bent voor eventuele vragen. Dat is ook een mooi moment om voor jezelf de wedstrijd terug te halen. Hoe is het gegaan, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd? Wat ging er fout en wat kon er beter? Het zijn leerpunten waar je in een volgende wedstrijd je voordeel mee kunt doen.", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt0quI6B9FF6LoCnJF", "title": "Praten over de wedstrijd", "type": "info", "image": "content/160423EZ20685.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Het is prettig als je na de wedstrijd bij iemand je verhaal kwijt kun. Je bent meer dan anderhalf uur lang gefocust geweest en je hebt in je eentje een hele reeks beslissingen genomen. Begrijpelijk dat je na de wedstrijd even van je af wilt praten. Zoek een gelegenheid daarvoor. Zorg dat je een klankbord hebt.\n

\n

Wissel je ervaringen uit, op de eerste plaats met je assistenten. Maar sta ook open voor de mening van anderen.\n

\n

Denk erover na of je wil napraten met spelers en publiek (in de kantine). Of dat je dat juist niet wil.\n

\n

Maak een keuze hoe formeel of informeel je je na de wedstrijd gedraagt in de omgang met bestuur, coaches en spelers.\n

Blijf rustig en respectabel. Ook al heb je je scheidsrechters tenue uitgedaan, je bent op dat moment nog ‘de scheids’.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt128a8FZPaFyLVHu8", "title": "Leren van je ervaring", "type": "info", "image": "content/160423EZ20040.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Zorg voor een moment van (zelf)reflectie. Kijk om indrukken op te doen waar mogelijk beelden terug. Bespreek na met personen die de wedstrijd hebben gezien.\n

\n

Blik niet alleen terug op wat je niet goed hebt gedaan, maar vooral ook op wat je wel goed hebt gedaan: leer van je slechte en je goede momenten.\n

\n

Denk terug aan het moment van voorbereiding voor de wedstrijd. Gebruik de checklist om jezelf vragen te stellen.\n

\n

Formuleer op basis van ervaringen vanuit de wedstrijd en de terugblik (zelfreflectie) op de wedstrijd doelen voor volgende wedstrijden.\n

Schrijf ze op en mail ze aan jezelf en/of een collega scheidsrechter of begeleider.", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt2nO54-nxSKuehJjH", "title": "Leren van je ervaring", "type": "info", "image": "", "video": "content/Makkeliescene6_PowerPoint_Lg.mp4", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Je kunt veel leren van terugkijken op een wedstrijd. Zeker als je dat samen met en begeleider kunt doen. Bekijk het volgende videofragment.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" }, { "id": "-KOt37ZPVHDzCgQCKYBg", "title": "Recap ", "type": "info", "image": "", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

In dit onderdeel heb je gezien hoe je de wedstrijd afrondt. Neem de tijd voor de afronding. Beantwoord vragen van spelers of assistenten, maar stel ook zelf vragen. Kijk terug: je kunt er een hoop van leren. Aarzel niet daar anderen bij te betrekken.\n

", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] }, { "id": "-KOtHsCNxCe87xnDeKjn", "title": "Slot", "image": "", "sections": [ { "id": "-KOt3kEx4hkDFXj27QwJ", "title": "Slot", "type": "info", "image": "content/160423EZ20195.jpg", "video": "", "intro": { "title": "", "body": "" }, "body": "

Focus je met al deze inzichten met vertrouwen en plezier op de volgende wedstrijden.\n

\n

Je begeleidt een prachtige sport. Jouw inzet en deskundigheid maken een mooie en intense sportbeleving mogelijk voor alle betrokkenen.\n

Veel succes!", "timetoanswer": "", "storytitle": "", "story": "", "storyquote": "", "storyicon": "soccer-player-striped", "storyimage": "", "storyvideo": "", "items": [ ], "choices": [ ], "trainingplantitle": "", "trainingplanifformfieldlabel": "", "trainingplanifformfieldplaceholder": "", "trainingplanthenformfieldlabel": "", "trainingplanthenformfieldplaceholder": "", "trainingplanoutrotitle": "", "trainingplanoutrobody": "", "trainingplanoutroemailtitle": "", "trainingplanoutroemailplaceholder": "", "feedbackcorrect": "", "feedbackincorrect": "", "feedbackpartiallycorrect": "", "feedbacktoolate": "" } ] } ] }